Oświadczenie administratora danych - wykonanie obowiązku informacyjnego


Informujemy, iż od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) niniejszym informujemy, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe. Wszelkie szczegóły w tym zakresie zostały opisane poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest P.S. Trading Stolker Peter S.J z siedzibą w Ołtarzewie ul. Południowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: ochronadanych@pstrading.com.pl, bądź listownie pod adresem: P.S. Trading Stolker Peter S.J. ul. Południowa 2, Ołtarzew 05-850 Ożarów Mazowiecki, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Zakres powierzonych danych

Zakres powierzonych danych (nazwa firmy, imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miejscowość, e-mail, telefon, nip, regon, nr konta bankowego) jest przetwarzane w celach:
 • - Zawarcia oraz realizacji umowy,
 • - Realizacji zapytań ofertowych,
 • - dokonywania prawidłowych rozliczeń związanych z zawartą umową, zarówno z Państwem jak i z organami skarbowymi,
 • - ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 • - przygotowywania i rozpatrywania reklamacji,
 • - celów podatkowych,
 • - archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wskazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem.
 • - dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowany (art. 13 ust. 2 pkt f RODO).

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Administrator danych może powierzyć Państwa dane osobowe do dalszego przetwarzania:
 • - Podmiotom zapewniającym obsługę prawną
 • - podmiotom obsługującym systemy informatyczne oraz obsługującym sieć telekomunikacyjną Administratora danych,
 • - podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną,
 • - podmiotom świadczącym usługi transportowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zawartych umów
 • - może przekazać dane osobowe do państwa trzeciego zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt f RODO jedynie w celu wykonania umowy.
 • - podmiotom świadczącym usługi gromadzenia statystyk wejść udostępniane przez Google, Inc. (-Google-).

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do zawarcia umowy, zaś w przypadku realizacji umowy przez okres równy terminowi wynikającemu z tej umowy, a także w związku z wykonywaniem obowiązków nałożonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa – ustawa o rachunkowości, ustawy podatkowe, rozporządzenie w sprawie reklamacji usług oraz w celach związanych z windykacją naszych należności wynikających z nieopłaconych faktur za świadczone usługi – do czasu przedawnienia roszczeń.

Prawa do wglądu w dane osobowe

Przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie Państwa danych może naruszać przepisy prawa.

Informujemy, iż podanie danych, których żądamy jest dobrowolne niemniej jednak są niezbędne dla wykonania umowy i świadczeniu na Państwa rzecz usług.

Pliki COOKIE

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics i Google AdWords, usług analizy oglądlności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (-Google-).
 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony WWW i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 4. W ramach strony WWW stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)."Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W ramach strony WWW stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony WWW, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony WWW,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony WWW,
  3. utrzymanie sesji Użytkownika strony WWW (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła.
  4. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Ps Trading sp. j.;
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony WWW mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  6. Operator strony WWW informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
  7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika stroy WWW i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony WWW reklamodawców oraz partnerów.
[X]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityk? Plików cookies.
Możesz okre?lić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przegl?darce.